Søkeskjema

(åååå-mm-dd)

I feltene for fornavn og etternavn er det slik at dersom det det søkes etter finnes i feltet, får man treff. F.eks. vil "bjørn" gi treff både på Bjørn, Bjørnar og Thorbjørn.

Fødselsdato skrives inn på formen åååå-mm-dd og gir treff fra venstre, dvs. at "1849-01" gir treff på alle datoer fra januar 1849.

Feltet for fødested virker på samme måte som for fornavn og etternavn.

Gatenavn gir også treff fra venstre, slik at "stor" gir treff både på Storgaten og Stortorget.

Store og små bokstaver kan brukes om hverandre. Det betyr ikke noe for søket.

Når man har funnet personen man søker, og ønsker å se hvilke andre hun eller han bor sammen med, må man gjøre et nytt søk på gatenavnet med nummer, og leilighetens nummer. Dette må gjøres helt eksakt, så det enkleste er å klippe og lime ( ctrl C og ctrl V ) gatenavnet med nummer, og så skrive inn leilighetens nummer.

Når man ser på resultatet av søket, ser man helt til høyre at det står f.eks Bunke387, Bunke486k, eller Bunke346u. Står det bare Bunke357 betyr det at opplysningene er er registrert, men ikke korrekturlest. Står det Bunke496k er det korrekturlest, og står det Bunke321u er det både korrekturlest og sjekket for usikkerheter mot orginaltellingene.

NB! Ikke korrekturleste opplysninger kan ha feil og mangler, og bør kontrolleres mot andre kilder.

Oversikt over forkortelser og spesialtegn som er brukt i denne og andre folketellinger.

***** ***** ***** ***** *****

Om tjenesten:

Dette er en midlertidig søketjeneste mot alle registrerte personer i tellingen. Den er utviklet av Bjørn Haaland i prosjektgruppa.

Versjon 1 den 29.10.2014: Det er 257.453 personer i databasen. Kun ca. 2500 personer mangler foreløpig.
Versjon 2 den 28.11.2014: Det er 257.842 personer i databasen. Ny bunke 015 og 12 tidligere bunker korrekturlest.
Versjon 3 den 04.02.2015: Det er 259.005 personer i databasen. To nye bunker og 12 tidligere bunker korrekturlest. Alle bunkene er nå med.
Versjon 4 den 01.06.2015: Det er 259.578 personer i databasen. 28 tidligere bunker korrekturlest. Alle bunkene er med.
Versjon 5 den 30.11.2015: Det er 261.327 personer i databasen. 34 tidligere bunker korrekturlest. Alle bunkene er med.
Versjon 6 den 30.05.2016: Det er 261.530 personer i databasen. 34 tidligere bunker korrekturlest. Alle bunkene er med.
Versjon 7 den 26.10.2016: Det er 262.805 personer i databasen. 32 tidligere bunker korrekturlest. 2 nye bunker. Alle bunkene er nå med.
Versjon 8 den 01.05.2017: Det er 261.927 personer i databasen. 29 tidligere bunker korrekturlest, 99 bunker sjekket for usikkerheter. Alle bunkene er med.
Versjon 9 den 02.09.2018: Det er 266.356 personer i databasen. 9 tidligere bunker korrekturlest og 9 bunker fra Aker 1923 er lagt til. 4411 personer fra Aker.
Versjon 10 den 10.03.2019: Det er 273.379 personer i databasen. 3 tidligere bunker korrekturlest og 25 bunker med 11.437 personer fra Aker 1923 er tatt med.
Versjon 11 den 04.10.2019: Det er 281.158 personer i databasen. 43 bunker med 19.207 personer fra Aker 1923 er nå tatt med.
Versjon 13 den 13.01.2021: Det er 297.086 personer i databasen. 82 bunker med 35.142 personer fra Aker 1923 er nå tatt med. Det er 54 % av Akers befolkning dette året.
Versjon 15 den 13.06.2022: Basen inneholder nå 311.409 personer, av disse er det 49.471 personer fra Aker, ( 76.1 % ) av Aker totalt.
Versjon 16 den 18.01.2023: Basen inneholder nå 319.685 personer, av disse er det 57.747 personer fra Aker, ( 88,8 % ) av Aker totalt.
Versjon 17 den 11.09.2023: Basen er nå komplett og inneholder 327.797 personer, hvorav 65.860 er fra Aker.

Har du spørsmål, så send en e-post til kraft1923@oa.slektogdata.no

Det er ikke bilder av tellingsskjemaene knyttet til denne søketjenesten. Du kan henvende deg til Oslo byarkiv for å få se disse.

Hilsen Slekt og Data Oslo/Akershus KROA og Oslo byarkiv